Nyttig informasjon til bonden


04.11.19. Fylkesmannens Landbruksavdeling i Vestfold har flere ganger i året sendt ut et skriv med viktig informasjon til bonden.  Dette er heldigvis videreført etter sammenslåingen med Telemark. Tidligere kom skrivet som et fysisk ark i postkassa, men de siste årene har det kun kommet elektronisk.  Siste utgave av “Informasjon til bonden” inneholder informasjon om blant annet produksjonstilskudd og erstatningsordninger, mentorordning for bønder,
samt ulike kurs og fagkvelder.  Les hele skrivet hos Fylkesmannen.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag