Nyttig infomøte om utenlandsk arbeidskraft


10.03.15. Over 50 deltakere fra flere fylker og stort engasjement under møtet må tolkes dit hen at det var behov for forrige ukes møte om utenlandsk arbeidskraft. Det var innledninger fra både politiet, skatteetaten og arbeidstilsynet på møtet som ble arrangert av Vestfold Bondelag. 


Thorleif Müller ønsker velkommen til møte om utenlansk arbeidskraft

Vestfold Bondelag har jobbet med problemstillinger rundt utenlandsk arbeidskraft i en årrekke. En av de som har satt seg godt inn i saken er Thorleif Müller, jordbærbonde fra Nøttørøy, medlem i Grøntutvalget til Norges Bondelag og innstilt som ny fylkesleder i Vestfold Bondelag. Thorleif Müller ledet møtet sammen med Elin Røed, org.sjef i Vestfold Bondelag.

 

Politiet informerer på møte om utenlandsk arbeidskraft

Politiet i Vestfold fikk skryt av produsentene for at de flinke og nok er av de politidistriktene som “kan” utenlansk arbeidskraft best! Karin M. Walin (t.v. på bildet over), seksjonssjef i utlendingsforvaltningen og Charlotte Kaupang, rådgiver tok for seg problemstillinger knyttet til oppholdstillatelse. De oppfordret til å ta kontakt hvis det dukker opp spørsmål og viste for øvrig til en nyttig
sjekkliste for sesongarbeidskraft på UDI.no

 

50 deltakere på kurs om utenlandsk arbeidskraft

Det kom folk fra flere fylker og var totalt over 50 deltakere på møtet. Og deltakerne var engasjerte og benyttet anledningen til å stille gode spørsmål og dele av egen erfaring.

Skatteetaten informerer på møte om utenlandsk arbeidskraft

Therese Ellefsrød (t.h) og Astrid Hygen bakken fra Skatteetaten gikk i gjennom prosedyrene ved anskaffelse av skattekort og nye forhold i A-meldingen. De ønsker å få inn alle arbeidstakere som elektroniske brukere i sine systemer. De oppfordret til at alle ansatte burde ha egen bankkonto i Norge. Regelverk knyttet til ID-kontroll, reisegodtgjørelser og trygdeavgift ble også berørt.

 

Det vil bli arrangert egne infomøter for utenlandsk arbeidskraft i april både i Vestfold og Buskerud. Kontakt ditt skattekontor for mer info

 

Arbeidstilsynet informerer på møte om utenlandsk arbeidskraft

Mona Lesteberg, jurist (t.v) og Karianne Roberg, seniorinspektør informerte fra Arbeidstilsynet. Berørt ble både arbeidsavtaler, lønn, overtidsregler, HMS og boforhold. Det var mange spørsmål om arbeidstidsbestemmelsene.

 

Vi forsøker til enhver tid å ha oppdatert og nyttig informasjon om arbeidskraft på egen underside på Grønt Fagsenter. Fint med tilbakemeldinger, ris og ros, hvis dere oppdager feil og mangler:) 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag