Nyttig info til våronna


Publisert: 10.04.2022

Det er mulig å søke tilskudd til 29 ulike miljøtiltak i jordbruket i Vestfold og Telemark. Statsforvalteren har laget et infoskriv til våronna med en oversikt over tilskuddene og de foreløpige tilskuddssatsene. Miljøtilskuddet kommer i tillegg til produksjonstilskuddet, når du gjør en ekstra innsats for miljøet eller kulturlandskapet.

Det er store utfordringer med vannkvaliteten i vann og vassdrag i Vestfold og nedre deler av Telemark. Tilstanden i Oslofjorden er også forverret. Tiltak som bevarer jorda og næringsstoffene på jordet er svært viktige for å bedre tilstanden i vann og vassdrag. Et av de viktigste tiltakene er å ha kornåkeren i stubb gjennom vinteren, dvs ingen jordarbeiding om høsten. I tillegg gis det tilskudd til flere andre viktige tiltak mot avrenning og også til klimatiltak.

Vi har et variert og verdifullt kulturlandskap i vårt fylke. Det gis f. eks. tilskudd til aktiv drift av bratte arealer, drift av seter og beiting av verdifulle arealer i kulturlandskapet. Det er også egne tilskudd for å ta vare på naturmangfoldet og for å ta vare på kulturminner i jordbrukslandskapet.

Legg til rette for å gjøre miljøtiltak nå i våronna! Se info med oversikt over de ulike tilskuddene her: Informasjon til våronna

Du kan lese mer om hvert tiltak på vår nettside om RMP-tilskudd: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Spørsmål  om RMP-tilskuddet kan rettes til landbrukskontorene.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag