Nyttig info før du gjør deg opp en mening


Publisert: 02.02.2024

Det er en partssammensatt arbeidsgruppe som har hatt ansvar for å utrede endringer i markedsordningene for melk og korn i lys av WTO-avtalens begrensninger for internstøtte. – Vi ønsker i utgangspunktet ikke disse endringene, men må sikre oss at ikke WTO blir stående i veien for prisutvikling på kjerneprodukter fra norsk landbruk, sier Bodhild Fjelltveit. Hun er nestleder i Norges Bondelag og har sittet i arbeidgruppa sammen med næringspolitisk sjef, Sigrun Pettersborg.

Arbeidsgruppa har ikke konkludert med hvilke varer det skal gjøres endringer for, det skal først landes i årets jordbruksforhandlinger. Men gruppa har pekt på hvilke alternative modeller som i størst grad oppfyller kriteriene. Norges Bondelag skal diskutere dette videre i vår, gjennom hele innspillsprosessen til jordbruksoppgjøret som nå pågår for fullt ute hos lokale bondelag og fylkeslagene.

Les mer om arbeidsgruppas vurderinger og last ned rapporten

For medlemmer i Norges Bondelag:

Det er også mulighet til å se på et opptak av webinaret “Webinar – arbeidsgrupperapport WTO og markedsordningene for melk».

Dette er nå tilgjengelig på www.bondelaget.no. Det ligger på «Min Side» og krever innlogging. Webinaret ligger under «For tillitsvalgte». Plansjene som ble brukt i webinaret vil bli lagt ut på samme sted.

På samme sted finner dere også «WTO-webinar – en innføring i WTO og de rammene som avtalen gir for landbrukspolitikken». Anbefaler at man også ser på dette, for å få bedre forståelse for systemet faglaga og Staten må forholde seg til.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag