Nyttig fra Norsk Landbruksrådgiving Viken


02.10.15.  I løpet av vekstsesongen er det mye å passe på for å få best mulig avling.  Blant annet riktige tidspunkt for gjødsling og sprøyting.  Kan det være aktuelt med ekstra gjødsling nå på grunn av mye nedbør?  Hvordan er situsjonen for skadeinsekter? Bør jeg sprøyte mot skadeinsekter eller sopp nå, eller kan jeg vente til jeg er tilbake fra ferie? Hvilke
midler er best å bruke?  Dette, og mange andre ting får medlemmene i Norsk Landbruksrådgiving Viken (NLR Viken) jevnlig råd om i skrivene “Nytt om…. korn/frø/grovfòr, potet, grønnsaker, frukt/bær”.  Eksempel på  Nytt om korn, frø og grovfôr  fra juni i år.  Les mer om medlemskap i NLR Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag