Nyttig dialogmøte med Mattilsynet


Publisert: 21.12.2022

God dyrevelferd er svært viktig, først og fremst fordi det enkelte dyr har en egenverdi, men og fordi det betyr mye for landbrukets og husdyrholdets anseelse i samfunnet. Norsk dyrevelferd er gjennomgående veldig god. Målrettet forbyggende helsearbeid hos husdyr gjennom mange år har vært ett av flere bidrag for å systematisk bedre dyrevelferden. Selv om norsk dyrevelferd er god, betyr ikke det at det ikke er rom for forbedringer.

Det var bakteppet for dialogmøtet som ble gjennomført den 16. desember mellom Mattilsynet avd. Telemark og  Telemark Bondelag. Fra Mattilsynet møtte avdelingsleder Asle M. Fremgård og veterinærene Pia Paulsen og Sigrid Heldal. Fra Telemark Bondelag stilte leder Aslak Snarteland og nestleder Trude Flatland, samt org. sjef Jan Thorsen.

Aslak Snarteland understreket i sin innledning at det alltid har vært et godt samarbeid mellom Mattilsynet og Bondelaget i Telemark. Han var og innom rovdyrsituasjonen i Telemark, og pekte på at det er lite problem med rovdyr i fylket, sammenlignet med andre deler av landet.

Asle Fremgård gav klart uttrykk for at det er viktig for Mattilsynet å ha et godt samarbeid med næringa, og at det er viktige å finne de praktiske løsningene som bidrar til god dyrevelferd.

Mattilsynet driver risikobasert tilsyn. Funn ved blant annet dyr som kommer inn til slakt danner ofte grunnlag for tilsyn på gården hvor dyret kommer fra. Bekymringsmeldinger er og i en del tilfeller bakgrunn og årsak til tilsyn. Det er en bekymring hos Mattilsynet for at en tøffere hverdag for bonden kan føre til en svekking av dyrevelferden. En svekking av bondehelsa vil og kunne svekke dyrevelferden. Dialog, veiledning og forebyggende arbeid vil være viktig for fortsatt å ha god dyrevelferd i tiden som kommer.

I møtet ble det og satt fokus på veterinærsituasjonen i fylket. Situasjonen er god i Vest Telemark, mens den er mer utfordrende i andre deler av fylket. Kommunene har ansvar for veterinærvakt, og både Mattilsynet og Bondelaget følger situasjonen fortløpende.

Både Mattilsynet og Bondelaget i Telemark ønsker at det skal være kort veg for kontakt og gjensidig informasjonsutveksling i tida som kommer.

 

Nyttig dialogmøte. Fv. Sigrid Heldal, Pia Paulsen og Asle M. Fremgård fra Mattilsynet, Aslak Snarteland og Trude Flatland fra Telemark Bondelag.
Nyttig dialogmøte. Fv. Sigrid Heldal, Pia Paulsen og Asle M. Fremgård fra Mattilsynet, Aslak Snarteland og Trude Flatland fra Telemark Bondelag.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag