Nytte og følelser på Grøntmøte 2018


08.03.18. Bøndene som deltok på årets grøntmøte ble utfordret på alt fra praktiske ting ved det å være arbeidsgiver til mer følsomme tema knyttet til det å ta vare på hverandre i en tøff hverdag.


Sist uke ble årets Grøntmøte arrangert. 35 deltakere bidro til at det ble et spennende møte.

Grøntmøte 2018 Karine Huseby var dagens møteleder

Innledningsvis fortalte Karine Huseby, styremedlem i Vestfold Bondelag og leder i referansegruppe Grønt litt om bakgrunnen for møtet;

Grøntbransjen har mange av de samme utfordringene som andre bønder. Det blir stadig færre produsenter, som allikevel skal sørge for mer mat. Kravene blir flere og flere, ikke minst når man i tillegg til å være bonde også skal være arbeidsgiver for utenlandske arbeidere. Det var noe av grunnen til at Vestfold Bondelag i årets Grøntmøte hadde to fokus; Før lunsj ble det praktisk informasjon fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten
om kravene de stiller til bonden som arbeidsgiver. Det ble også innslag om norsk bankkonto og obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Etter lunsj dreide fokuset over på det å ta vare på hverandre i en tøff hverdag og når man i en setting er kollega og i en annen setting er konkurrent i samme marked.

Grøntmøte 2018 Arbeidstilsynet orienterte

Karianne Roberg og Maria-Diane Slettvik fra Arbeidstilsynet gikk i gjennom en del praktiske ting rundt Arbeidstilsynets rolle som tilsynsmyndighet, arbeidsavtaler, arbeidstid og overtidsregler, landbrukets allmenngjorte lønn, krav til innkvartering og at Arbeidstilsynet og Matmerk i februar inngikk en samarbeidsavtale for å styrke HMS-arbeidet i landbruksnæringa gjennom KSL.

Arbeidstilsynets presentasjon på Grøntmøte 28.februar (klikk på link for å få opp presentasjonen)

Grøntmøte 2018 Skatteetaten og kemneren informerte

Skatteetaten har vært med på flere av grøntmøtene Vestfold Bondelag har arrangert, senest Grøntmøtet i 2017. Helge Molvik fra Skatt Sør i Larvik hadde fått med seg Gro Marin og Mona Bromark fra Kemneren i Færder. De berørte tema som Aa-ordning og A-melding, anskaffelse av skattekort m.m. Plansjene som Molvik brukte kan lastes ned her: Skatt
Sør Grøntmøte 28022018

Molvik viste også til noen regler om pendling Pendlerreglene 2018

Grøntmøte 2018 Christian Ulvin Berg daglig leder i MidtVestfold Regnskap SA

Bondelaget jobbet en del med å klargjøre hva som gjelder for sesongarbeidere og obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Christian Ulvin Berg, daglig leder i MidtVestfold Regnskap orienterte om dette. Mye av denne informasjonen er samlet under “Arbeidskraft” i venstremenyen her på Grønt Fagsenter

Grøntmøte 2018 Hans Kristian Berge

Etter lunsj skiftet vi fokus. Hans Kristian Berge er en av produsentene i Vestfold Bondelags referansegruppe Grønt. Da referansegruppa var samlet i høst diskuterte vi fjorårets tøffe innhøstingsforhold og hvordan det påvirker psyken vår.

Berge holdt selv på å gå konkurs for noen år siden og delte ærlig sine erfaringer fra den tiden. -Vi må bygge en kultur for å tørre å spørre om hjelp og å hjelpe hverandre, men også se på hvordan vi i grøntnæringa kan klare å fange opp produsenter som begynner “å slite”, var Berge sitt budskap.

Grøntmøte 2018 Godt oppmøte

Det var tydelig at dette var et tema som engasjerte og det ble en fin diskusjon i etterkant av Berges innlegg.

Grøntmøte 2018 Clas Huseby

Noe av utfordringen i grøntbransjen er at ens kollegaer også er konkurrenter i det samme markedet. Clas Huseby har jobbet i grøntbransjen en mannsalder og var en av de som hjalp Hans Kristian Berge da han holdt på å gå konkurs. Han tok utgangspunkt i sine erfaringer fra Gartnerhallen og understreket viktigheten av at norske grøntprodusenter står sammen, at det er importen som er vår felles fiende og at Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS)
er et viktig organ for samarbeid i vår bransje.

Grøntmøte 2018 Inger Johanne Sikkeland NB og Tryggere Sammen

Inger Johanne Sikkeland jobber sentralt i Norges Bondelag. Hun tok tak i flere av problemstillingene som Berge og Huseby hadde innledet om. Det å håndtere vanskelige situasjoner og kriser handler i stor grad om å avklare roller og tenke/øve på beredskap før vi står midt oppi det. Hun pekte på hvordan Bondelaget kan hjelpe til og pekte på at mye av dette er samlet i opplegget www.tryggeresammen.no og www.godtbondevett.no.

Plansjene som Sikkeland brukte kan lastes ned her

Sikkelands innlegg avsluttet Grøntmøtet 2018, men det var tydelig på innspillene fra deltakerne at dette er et tema vi må ta mer tak i framover.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag