Nytt Regional Miljøprogram (RMP) for Vestfold og Telemark på høring


20.02.19. Regionalt miljøprogram inneholder forslag til felles tilskuddsordninger for Vestfold og Telemark. De vesentlige ordningene foreslås videreført. Målet for miljøprogrammet er å begrense avrenning til vann og utslipp til luft, og ivareta kulturlandskapet med kulturminner og biologisk mangfold. Det er også et mål å bedre tilgjengeligheten for alle. Høringsfristen er 31.03.19. Vestfold Bondelag vedtar sin høringsuttalelse
på styremøte 6. mars, og mottar gjerne innspill fra medlemmer. Les mer hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag