Nytt regelverk for økologisk produksjon


24.02.17.  EUs regelverk for økologisk produksjon vil snart bli gjeldende i Norge. Det betyr at norske økologiske produsenter innen kort tid må gjøre nødvendige tilpasninger for å oppfylle nye krav. Økologiske produsenter i EU-landene har siden 1.janaur 2009 fulgt nytt økologiregelverk. Nå blir dette regelverket med endrings- og gjennomføringsrettsakter også gjeldende i Norge og Island. Eksakt tidspunkt for når
det formelt blir tatt inn i EØS-avtalen vet vi ikke, men mest sannsynlig blir det gjeldende i Norge med det første, opplyser Debio. Det er derfor viktig at virksomhetene gjør forberedelser til de nye regelverkskravene, og planlegger driften ut i fra dette. Les mer hos Norges Bondelag.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag