Nytt nettverk for Inn På Tunet


16.10.14 Tilbydere av Inn På Tunet-tjenester i Vestfold får nå et tilbud om å bli med i et IPT-nettverk for Buskerud og Vestfold. Et slikt nettverk har startet opp i Buskerud, og mandag ble det invitert til et møte på Grønt Fagsenter for å informere om dette. Mange møtte opp og hele syv tilbydere ble medlemmer denne kvelden. På bildet ser vi Preben Fossaas som driver et IPT-tilbud på Hauan Gård. Han fortalt om hvorfor
et slikt nettverk er viktig for han.


IPT 131014 Diana Ewalds

Diana Ewalds er leder i IPT-nettverket i Buskerud

 

Hvorfor et slikt nettverk? 

Tilbydere av IPT-tjenester har som mange andre bønder en krevende hverdag og det er ofte få ansatte på hver plass. Det er et stort behov for å møte kollegaer for å utveklse erfaringer. Nye tilbydere kan få mange tips fra de som har drevet en stund. Det er også et behov for faglig oppdatering og kurs tilpasset denne gruppen. Diana Ewalds er fra Kongsberg og er leder for nettverket i Buskerud. Styret i dette nettverket vil gjerne ha Vestfold med i samme
organisasjon. Hun la også vekt på at det er et behov for å markedsføre tjenestene overfor kjøpere som kan være kommuner, NAV, barnevern eller private.

IPT 131014 Anita Panman

Anita Panman er sekretær for prosjektet

 

Vestfold blir med 

Inn på tunet nettverket i Buskerud har engasjert Anita Panman som sekretær i en oppstartfase.  Fylkesmannen i Buskerud støtter arbeidet med BU midler. Anita Panman bor i Vestfold.  Prosjektet har nå også fått midler fra Fylkesmannen i Vestfold og jobber med å utvide nettverket til å omfatte begge fylker. I praksis kan de som vil i Vestfold melde seg inn med en gang og delta på aktivitetene i vinter. På årsmøtet i februar/mars
endres vedtektene til å omhandle begge fylker og det vil velges inn styremedlemmer også fra Vestfold.

IPT Ny logo

Inn på tunet – godkjente tilbud 

Inn på tunet er nå en beskyttet merkevare som drives av KSL-Matmerk. Nettverket skal jobbe for at flere skal bli med i denne merkeordningen. Men alle som driver eller er interessert i å starte opp et tilbud, kan være med.

IPT 131014 Preben Fossaas

Preben Fossaas har drevet bl a et arbeidstreningstilbud på gården i mange år. Han var tydelig på at det er viktig å bli med i et nettverk. -Vi er kollegaer, ikke konkurrenter, sa han, det er plass til oss alle.

 

 

IPT 131014 Sal 1

Møterommet på Grønt Fagsenter ble fullt.

IPT 131014 Sal 2

 

Vil du vite mer? 

Da kan du kontakte:

Diana Ewalds, leder i nettverket

diana@hamremoen.no  98 49 41 25

Anita Panman, sekretær, 95 28 49 42 

anita@panman.no 

Lisbeth Haugan, Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold:

fmvelha@fylkesmannen.no   33 37 23 62 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag