Nytt medlem ønsket spesielt velkommen til Kjose


10.11.14. I Kjose legges det merke til når noen nye skal ta over en gård. Lars-Richard Bjørnø er i den situasjonen. Selvfølgelig takket han ja da han ble spurt om å bli Bondelagsmedlem og bedt med på årsmøte i Kjose Bondelag


Lars Richard Bjørnø flytter til Kjose for å ta over gården og ønskes velkommen som medlem av Ivar Næss

Kjose er ikke større enn at det merkes når det kommer nye bønder til bygda. Da Lars-Richard Bjørnø bestemte seg for å flytte til Kjose og ta over en gård tok det ikke lang tid før han ble spurt om å bli medlem i Kjose Bondelag. Her ønskes han spesielt velkommen av leder Ivar Næss.

 

Ivar Næss ledet årsmøtet

Ivar Næss ledet årsmøtet. Foruten de normale årsmøtesakene og valg, var det forslaget om å fjerne boplikt i Larvik som ble mest diskutert. Det ble bestemt at Kjose Bondelag skulle jobbe videre med den saken. Ivar Næss ble forøvrig gjenvalgt som leder.

 

Nestleder i Vestfold Bondelag, Harald Lie, var gjest og kunne slå fast at Kjose Bondelag er et aktivt lag med mange aktiviteter for medlemmene. Han orienterte om nytt og nyttig fra Norges og Vestfold Bondelag og fikk mange spørsmål og innspill fra engasjerte medlemmer.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag