Nytt Info til bonden


06.09.14. Fylkesmannen i Vestfold har akkurat sendt ut et nytt Info til bonden. Her kan man lese om fagskoletilbudet Drftsledelse Gartner og Grønt, lærlingordningen i agronom og gartnerutdanningen, Grønn Forskning, stor skogbrannøvelse i Vestfold, spiselige produkter fra veksthus, biogassproduksjon og avlingsnivå i Vestfold.

Les mer om Info til Bonden hos Landbruks- og matdepartementet  ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag