Nytt, grønt landbrukskvartal i Oslo


29.01.15 På bildet ser dere Landbrukets Hus i Oslo. Her holder Norges Bondelag og flere andre organisasjoner til. Dette ligger rett ved Oslo S i et område som har vært i sterk utvikling og har økt attraktiviteten. Nå er det inngått samarbeidsavtale mellom eiendomsselskapet Schweigaards gate 34 AS og Aspelin Ramm/Vedal om utviklingen av landbrukskvartalet. Utbyggingen vil være viktig for Bondelagets økonomiske stilling på sikt og
dermed for Bondelagets kraft som bondens næringspolitiske organisasjon framover. Verdien av tomta er beregnet til om lag 500 millioner kroner.

Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag