Nye tillitsvalgte i Vestfold Bondelag samlet


29.11.15 Mandag kveld møttes nye tillitsvalgte fra lokale Bondelag til en samling på Gjennestad. Fylkeslaget, med styremedlem Hans Edvard Holtung i spissen (bildet), hadde invitert for å informere nye om Bondelaget, kontoret, forventninger og tips til drift av et lokallag. -Det er flott at dere tar på dere verv i Bondelaget. Vi er her for dere og ikke nøl med å ta kontakt, sa Holtung.


Kurs for nye tillitsvalgte 2015 fv Andre Folkvord (Sandar), Lars Rom (ny leder i Sem), Sigurd Solberg (Sandar), Åsmund Bjertnæs (ny leder Nøtterøy/Tjøme) og Torstein Lie (Hedrum) 

Fra venstre: Andre Folkvord (Sandar), Lars Rom (ny leder i Sem), Sigurd Solberg (Sandar), Åsmund Bjertnæs (ny leder Nøtterøy/Tjøme) og Torstein Lie (Hedrum)

 

På møterommet på Grønt Fagsenter 

Samlingen var på møterommet til Vestfold Bondelag på Grønt Fagsenter, Gjennestad. Vestfold Bondelag og flere andre organisasjoner tilknyttet landbruket leier kontorer her. De nye tillitsvalgte fikk informasjon fra org sjef Elin Røed om hvem de ansatte er og hva de jobber med. -Dere må bare ringe hit til oss hvis dere lurer på noe, sa Røed. -Vi prøver å hjelpe dere det vi kan. Det skal være enkelt for dere å drive lokallag
i Vestfold! Vi vet også et tillitsverv i lokallaget er noe dere har påtatt dere ved siden av jobb både på og  ofte utenom gården.

 

Se oversikt over ansatte på Vestfold Bondelags kontor

  Kurs for nye tillitsvalgte 2015 fv Kjell Anders Gjone (Hedrum), Rose Karlsen (Brunlanes), Hans Edv Moe Østby (ny leder i Sandar), Svein Ivar Ånestad (Våle) og Per Halvor Mostad (Brunlanes)

Fra venstre: Kjell Anders Gjone (Hedrum), Rose Karlsen (Brunlanes), Hans Edv Moe Østby (ny leder i Sandar), Svein Ivar Ånestad (Våle) og Per Halvor Mostad (Brunlanes).

 

Forventninger til lokallaget 

I Vestfold er det nå 18 lokallag. Alle fungerer, alle har hatt årsmøte innen fristen og alle har valgt leder og nytt styre. Kontakten med fylkeslaget er også god. Kun ett lag var ikke representert på Ledermøtet tidlig i november, og i fjor sendte 13 av laga skriftlig innspill til jordbruksforhandlingene. Dette er fylkeslaget godt fornøyd med. -Bondelaget er også en viktig sosial arena, sa Holtung. -Her møtes bønder, grunneiere og personlige
medlemmer på tvers av produksjoner og generasjoner.

Kurs for nye tillitsvalgte 2015 ble ledet av styremedlem Hans Edvard Holtung og orgsjef Elin Røed

Hans Edvard Holtung, styremedlem i Vestfold Bondelag, (bildet) ledet kvelden sammen med org.sjef Elin Røed.

 

Lokallaga er svært ulike. For noen er det nok å arrangere et par møter i løpet av året, mens andre lag har stor aktivitet, både for medlemmer og mot politikere eller folk flest. Forventningepresset, spesielt eget, kan være stort. Derfor har Norges Bondelag et MÅ-BØR-KAN-skjema som kan hjelpe lokallaga til å være fornøyd med eget aktivitetsnivå.

 

De tillitsvalgte fikk nyttige tips til aktiviteter og styrearbeid, god økonomistyring, bruk av landbruksportalen www.grontfagsenter.no og medlemssidene hos Norges Bondelag. Det ble også informert om viktige datoer og møteplasser framover.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag