Nye tall fra Budsjettnemnda


14.04.14 Inntektsnivået for jordbruket i 2014 er betydelig lavere enn forventet, viser nye offisielle tall fra Budsjettnemda. En av årsakene til lavere inntektsvekst er at det har blitt lagt ned flere arbeidstimer i næringa enn beregnet de siste to årene, og flere årsverk å fordele inntektene på. Mye tyder derfor på at det har blitt vanskeligere å ta ut stordriftsfordeler i det norske landbruket. Budsjettnemnda beregner et grunnlagsmateriale
til jordbruksforhandlingene som partene er enige om.

Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag