Nye standardavtaler på strømledning


Publisert: 28.12.2021

Nye standardavtaler for luftledningsanlegg, elektriske kabler i grunnen og nettstasjon er fremforhandlet

Norges Bondelag har sammen med Norskog, Norges Skogeierforbund, Opplysningsvesenets fond, Statskog og Finnmarkseiendommen, fremforhandlet nye standardavtaler for elektriske kabler i grunnen, luftledningsanlegg og nettstasjon.

Til samtlige avtaler er det også fremforhandlet en veileder.

Forhandlingsmotpart har vært bransjeforeningen Energi Norge som organiserer de fleste kraftprodusenter og nettselskaper i Norge, og standardiseringsselskapet REN.

Bondelaget vil anbefale alle sine medlemmer som skal inngå avtale(r) om luftledningsanlegg, elektriske kabler i grunnen og/eller nettstasjon å benytte disse avtalene.

Hvor finner du avtalene?

  • Luftledningsavtalen trådte i kraft mai 2021 og er tilgjengelig for bondelagsmedlemmer på «min side» på www.bondelaget.no.
  • Kabelavtalen trådte i kraft oktober 2021 og er tilgjengelig for bondelagsmedlemmer på «min side» på www.bondelaget.no.
  • Nettstasjonsavtalen er ferdigstilt og forventes å være tilgjengelig på «min side» på nyåret. Ta kontakt via 22 05 45 00 eller bondelaget@bondelaget.no hvis du trenger den nå.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag