Nye søknadsfrister for produksjonstilskudd


22.03.17 Fra og med mai 2017, innføres et nytt søknad- og forvaltningssystem for produksjonstilskudd i landbruket. 2017 blir et overgangsår, med frist 15. mai for å søke husdyrtilskudd (telledato 1. mai). Det har vært noe usikkerhet rundt hvem som kan søke når. Nå er det klart at areal kun skal registeres på søknaden i oktober. Det vil si at i mai er er kun produsenter med husdyr som skal søke. Vestfold
Bondelag venter mange henvendelser fra planteprodusenter som tror de skal levere søknadsskjema i mai, og ønsker på denne måten å informere tidlig om at “foretak med kun planteproduksjon skal ikke søke i mai, bare i oktober” (sitat fra Fylkesmannens nettsider).

Les mer om nytt søknadssystem hos Fylkesmannen i VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag