Nye skatteregler for skog og skogbruk


22.03.16 Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse den 1. mars i år, endret på skattleggingen for mange skogeiere.  Endringen går ut på at grensen for når skog er næringsvirksomhet, er øket betraktelig.  Fra 2016 skal du ha mer enn 200 m3 tilvekst i skogen for å bli betraktet som næringsdrivende.  Har du en skog med mindre enn 100 m3 tilvekst, er du normalt ikke næringsdrivende. Og skogeiere med mellom 100 og 200
m3 tilvekst, blir vurdert ut fra aktiviteten i skogen.  Skogeiere som driver skog sammen med eget  jordbruk, blir imidlertid vurdert som næringsdrivende som før. Har du spørsmål om dette, ta kontakt med ditt regnskapskontor etter påske.

Les mer om saken hos MidtVestfold Regnskap

Se oversikt over Bondelagets samarbeidende regnskapskontorALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag