Nye råd om smittevern


06.03.19 Den svært alvorlige sykdommen afrikansk svinepest sprer seg blant svin i Europa. Vi har alle et ansvar for å redusere risikoen for å få smitten inn i Norge. Afrikansk svinepest er et virus, som har dødelighet på over 90 prosent hos både villsvin og tamsvin. Viruset smitter kun til dyr i svinefamilien, og er ikke farlig for mennesker. Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Norsvin og Animalia har utarbeidet en plakat med smittevernråd.

Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag