Nye medlemsfordeler på forsikring


19.01.16 Som medlem i Norges Bondelag får du gode rabatter på forsikring hos Gjensidige. Partene har nå kommet til enighet om en revidert avtale for landbruksforsikring. Det vil bli redusert premie for medlemmer som gjør en god innsats for å forebygge skader og representerer en lav risiko. Her blir det en ny topprabatt, slik at maksimal oppnålig rabatt for medlemmenes driftsrelaterte forsikringer dermed økes til hele 40 %! Nytt er
også økt rabatt på bilforsikring for ungdom under 30 år. For Bondelagets egne kollektive forsikringsordninger: gruppeliv- og ulykkesforsikring, kan det bli bytte av leverandør. Dette vil skje etter en tilbudsprosess og ikke før i slutten av 2017. Gjensidige vil fortsatt være samarbeidspartner for Norges Bondelag på øvrige forsikringer.


Her er den fullstendige informasjonen vi har fått fra Norges Bondelag:

 

Redusert premie for risikobevisste bønder 

Norges Bondelag og Gjensidige har kommet til enighet om en revidert avtale for landbruksforsikring. Dette innebærer redusert premie for medlemmer som gjør en god innsats for å forebygge skader og representerer en lav risiko. Gjensidige vil framover ta kontakt med sine landbrukskunder for gjennomgå de viktigste risikofaktorene i ulike landbruksproduksjoner, og vil særlig vektlegge tiltak mot husdyrsmitte og brann.

 

Det er etablert en ny topprabatt på 16 % for medlemmer som gjennomgår Gjensidiges risikosjekk og oppnår tilfredsstillende resultat, såkalt grønn score.  Maksimal oppnålig rabatt for medlemmenes driftsrelaterte forsikringer økes dermed til 40 %.

 

Økt rabatt på bilforsikring for ungdom 

Det er kommet til enighet mellom Norges bondelag og Gjensidige om at ungdom under 30 år skal få 30 % rabatt på bilforsikring, uavhengig av antall forsikringer. Fram til 1.1.16 har unge medlemmer i Bondelaget hatt 16 % rabatt på sin bilforsikring hvis de har hatt 1 -2 forsikringer og 20 % med 3 eller flere forsikringer i Gjensidige.

 

Personforsikring 

For Norges Bondelags egne kollektive forsikringsordninger: gruppeliv- og ulykkesforsikring for voksne og barn, har det vært gjennomført en tilbudsprosess mot flere forsikringsleverandører i 2015. Målet har vært å sikre medlemmene best mulige betingelser og det ligger nå an til å kunne bli et skifte av forsikringsleverandør for disse tre forsikringene. Gjensidige har administrert de kollektive forsikringene for Bondelaget siden 1993.

 

Et eventuelt bytte av forsikringsgiver vil først skje i andre halvdel av 2017 og overføringen vil kunne skje uten ekstra innsats for medlemmene. Skiftet skal gi en vesentlig redusert premie for samme forsikringsvilkår og godt ivaretatt medlemsrådgivning. Gjensidige vil fortsatt være samarbeidspartner for Norges Bondelag på øvrige forsikringer, og er fortsatt forsikringsgiver med fullt forsikrings- og rådgivningsansvar for Bondelagets livs- og ulykkesforsikringer
til høsten 2017.

 

Spørsmål om saken kan rettes til rådgiver Pål-Arne Oulie i Norges Bondelag,

på e-post pal.arne.oulie@bondelaget.no eller telefon 482 40 607.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag