Nye kollektive forsikringer fra Bondelaget


18.09.17 Norges Bondelag og Landbruksforsikring AS har inngått en samarbeidsavtale, og etablert Bondelagets Personforsikringskontor. Bondelagets kollektive forsikringer (Norges Bondelags Gruppelivsforsikring, Norges Bondelags kollektive Ulykkesforsikring for voksne og Norges Bondelags kollektive Ulykkesforsikring for barn) er flyttet hit. Se nettsak om dette lørdag. Bondelaget har også etablert fem nye kollektive personforsikringsprodukter. Disse produktene er
eksklusive for medlemmer i Norges Bondelag, spesialtilpasset for deg som bonde og tilbys til en svært gunstig pris. De nye produktene er Bondelagets Yrkesskadeforsikring – for bonden selv, Bondelagets Uføreforsikring, Bondelagets Kritisk sykdomsforsikring, Bondelagets Barne- og ungdomsforsikring og Bondelagets Helseforsikring.

Les mer hos Bondelagets PersonforsikringskontorALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag