Nye forsikringstilbud til Bondelagets medlemmer


20.06.17.  En av medlemsfordelene i Norges Bondelag er rabatt på forsikringer, samt tilgang på kollektive forsikringsordninger. Fra 1. oktober 2017 overtar Landbruksforsikring AS driften av Bondelagets kollektive Gruppelivs- og ulykkesforsikringer. Forsikringene flyttes over automatisk, og du behøver ikke foreta deg noe. 15. juni etablerer Norges Bondelag; Bondelagets Personforsikringskontor som tilbyr fem nye kollektive personforsikringer til gode
vilkår for medlemmene; yrkesskadeforsikring, uføreforsikring, kritisk sykdomsforsikring, barn/ungdomsforsikring, og en helseforsikring som sikrer rask behandling. For privat- og landbruksforsikringer er Gjensidige fortsatt Bondelagets samarbeidspartner.  Les mer hos Norges Bondelag.



ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag