Ny veileder RMP – ingen store endringer


25.08.15 Ny veileder for RMP sendes ut til bøndene i Vestfold denne uka. -Det er ikke store endringer i år, melder Fylkesmannens Landbruksavdeling. Regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP) har som mål å redusere avrenningen av næringsstoffer og plantevernmidler til vassdragene, redusere utslipp av klimagasser og vedlikeholde og fremme jordbrukets kulturlandskap og kulturminner. Det utarbeides egen RMP for disse tilskuddsordningene i Vestfold.
Veilederen gir nyttig informasjon. Søknadsfristen er 20. oktober.

Les mer hos Fylkesmannens Landbruksavdeling

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag