Ny styreleder i Studieforbundet næring og samfunn (SNS) under Årsmøte 2014


Både Lokalutvalget SNS Vestfold (tidl. BSF Vestfold) og Regionen SNS Telemark/Vestfold avholdt sine årsmøter på Sandefjord Motorhotell 11. juni.

Org.sjef Elin Røed i Vestfold Bondelag ble valgt til ny styreleder på begge nivå i organisasjonen etter Vidar P. Andresen.  Andre nye i styret er Kari Lise Breivik (Lokalutvalget) og Arne Martin Malerød (Regionen)


Siden mange av deltakerne er utsendinger fra sin medlemsorganisasjon både til årsmøtet i lokalutvalget (tidl. BSF Vestfold) og til regionen, ble det valgt å holde begge årsmøte på samme sted henholdsvis kl 16.00 og 19.00.

 

Årsmøtepapirer SNS Vestfold og SNS Region Telemark Vestfold.

 

I tillegg til vanlige årsmøtesaker, var det på regionens årsmøte informasjon fra en av medlemsorganisasjonene, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), og fra generalsekretær Birgitte H. Johnsen i SNS Sentralt.

 

Britt Jane Koch fra NFU Vestfold holdt en interessant orientering om organisasjonen og dens kursvirksomhet, som hovedsaklig foregår på Eidene på Tjøme. Dette er populære kurs som samler opp mot 70 deltakere.  NFU har på landsbasis ca. 8000 medlemmer.  Fylkeslaget i Vestfold har ca. 360 medlemmer og 5 lokallag.

 

Generalsekretær Birgitte H. Johnsen orienterte litt generelt om organisasjonen, voksenopplæringsloven, og om innmelding/rapportering av opplæringsvirksomhet.  Hun kom også inn på SNS sin nettskole, som er en “fortsettelse” av tidligere Landbrukets Brevskole. De mottar gjerne tips om kurs som kan egne seg i nettskolen. 

 

SNS årsmøte 2014. Fra middagen. Stort bord 2

Mellom de to årsmøtene var det middag for alle deltakere.

Venstre side av bordet (ovenfra): Else Marie Farnes (Vestfold Bygdekvinnelag), Renate Ottersen (Tine), Beate Menes Didriksen (Nortura), Solfrid Revfem (Norsvin), Siren Apeness (foreslått til nytt medl. i valgkomitèen i regionen), Anne-Kari Hedlund (Landkreditt)

Høyre side av bordet (ovenfra): Elisabeth Kværne (Gjensidige), Britt Jane Koch (Norsk Forbund for Utviklingshemmede), Else Lindgren (Telemark  Bygdekvinnelag (skjult) og Bergit Li (Telemark  Bondelag)

 

SNS årsmøte 2014. Fra middagen. Lite bord.

Fra venstre: Elisabeth Larsen (daglig leder i lokalutvalget), Vidar P. Andresen (avtroppende leder i lokalutvalget og regionen), Rolf Vidar Markmanrud (Folkeakademiet) og Birgitte H. Johnsen (generalsekretær)

 

SNS årsmøte 2014. Vidar og Holtung

Leder i valgkomitèen i lokalutvalget, Hans Edvard Holtung, blir takket for jobben av Vidar P. Andresen.

 

SNS årsmøte 2014. Vidar og Renate.

Renate Ottersen har representert TINE i styrene både i lokalutvalget og på regionsnivå.  Her blir hun takke for innsatsen av Vidar P. Andresen.

 

SNS årsmøte 2014. Vidar og Elisabeth

Avtroppende styreleder i både lokalutvalget og regionen, Vidar P. Andresen, ble behørig takket for sin store innsats.  Han har vært styreleder i SNS Vestfold (tidl. BSF Vestfold) i mange år, og har vært med på store endringer i organisasjonen, men har hele tiden tatt på seg ansvaret for at studieforbundet skulle fungere best mulig, tross skiftende forutsetninger.  Da Vestfold Bondelag ble utfordret av SNS Sentralt til å ta ansvaret for å få
på plass en regionorganisering i vårt område, tok han selvsagt også denne oppgaven på strak arm. Regionen ble stiftet i november 2012, og Vidar påtok da vervet som styreleder også på regionsnivå.

 

Vi ønsker den nye styrelederen i både lokalutvalget og på regionnivå velkommen, og ønsker lykke til med oppgavene.

 

De nye styrene ser nå slik ut:

SNS Vestfold (tidl. BSF Vestfold): 

Elin Røed, Vestfold Bondelag

Else Marie Farnes, Vestfold Bygdekvinnelag

Beate Menes Didriksen, Nortura

Lars-Arne Høgetveit, Norsk Landbruksrådgiving Viken

Kari Lise Breivik, TINE

 

SNS Region Telemark/Vestfold: 

Elin Røed, Vestfold Bondelag

Arne Martin Malerød, TINE

Rolf Vidar Markmanrud, Folkeakademiet

Jon Midtbø, Telemark Bondelag

Jon Olav Strand, Telemark Nei til EU

 

 

Av Elisabeth Larsen

Alle foto: Elin Røed

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag