Ny skogbeskatning – bli kjent med det nye regelverkets utfordringer og muligheter


17.01.17. Skattereglene for skognæringen har vært realtivt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Norges Bondelag og Skogkurs inviterer i denne anledning til 6 kurs om den nye skogbeskatningen i februar/mars, blant annet i Bø i Telemark 1. mars. Målgruppa er særlig skogeiere, regnskapsførere, økonomiske rådgivere, skogforvaltere, ansatte i forvaltningen og andre med interesse for skog og skogøkonomi.

Les mer om kurs i ny skogbeskatning på www.skogkurs.noALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag