Ny runde med store vannmengder og fare for flom


16.09.15.  Det er bare to uker siden sist det var store nedbørsmengder og skader etter flom i Vestfold. Nå er det på ny mye nedbør og mer ventes. Statens naturskadefond gir erstatning for skade på objekter det ikke er mulig å forsikre mot naturskade gjennom en alminnelig, privat forsikringsordning. Husk å ta bilder for å dokumentere skader og meld skaden til politi eller lokal lensmann. Eventuelle avlingsskader må meldes landbrukskontoret
umiddelbart.

Les mer Naturskade 

Les om tips ved skader etter nedbørALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag