Ny rapport om grøntsektoren og konkurransevilkårene mot EU


25.04.18. De fleste diskusjoner om lønnsomheten i norsk produksjon av grønnsaker, frukt og bær ender naturlig nok snart opp i sammenligninger med forholdene nedover i EU. Hvis du har lyst til å ha litt mer håndfaste fakta å slå i bordet med i diskusjonen kan vi anbefale Agri Analyses rapport nummer 4-2018, med tittelen «EUs landbrukspolitikk – ordninger for grøntnæringen». Vestfold Bondelag var til stede under
lanseringen.

Hele rapporten kan lastes ned hos AgriAnalyse


Torbjørn Tufte og Hanne Eldby presenterte rapporten Grønn konkurransekraft

Det var Torbjørn Tufte og Hanne Eldby fra Agri Analyse som presenterte rapporten tidligere i april.

 

I den nye rapporten ser Agri Analyse på ordninger og virkemidler for grøntsektoren i EU, belyst og utdypet med eksempler fra Nederland, Spania og Sverige. Det er Oslofjorden Frukt og Bær og Norges Bondelag som har bestilt rapporten for å få mer kunnskap om konkurransevilkårene for norsk grøntproduksjon. 

 

Selv om rapporten gir et oversiktelig bilde av støtteordningene for grøntprodusenter i EU viser følgende avsnitt fra Gartneryrket.no at det er vanskelig å sammenligne tallene med norske forhold;   I gjennomsnitt gir EU en direkte støtte på nesten 250 kroner per dekar areal i drift. I tillegg kommer noe markedsstøtte, og cirka en
billion kroner på bygdeutvikling i perioden 2014 til 2020. Store tall, men det skal da også fordeles på mange søkere, og alle får selvsagt ikke like mye. Sammenlignes støtten en gjennomsnittlig spansk gartner får med hva en norsk gartner får, blir EU-støtten relativt beskjeden. Men den støtten kommer da på toppen av lavere lønninger, bedre produksjonsforhold og så videre.

 

Hele rapporten kan lastes ned hos AgriAnalyse

 

God diskusjon rundt bruken av rapportenGrønn konkurransekraft

Både grøntprodusenter, organisasjoner og myndigheter var tilstede under lanseringen. Her følger følger Elin Røed, org.sjef i Vestfold Bondelag med på diskusjonen rundt hvordan vi nå kan bruke rapporten. Også rådgiver Amund Kind deltok fra Vestfold Bondelag.

 

Grønn konkurransekraft God diskusjon rundt bruken av funnene i rapporten

Ingunn Sømme (t.h) stilte også fra Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold. Berit Ullestad (midten) er løk- og selleriprodusent i Østfold og fortalte litt om hvordan hun kjenner konkurransen på kroppen. De øvrige på bildet er Heidi Kirkeby fra Østfold Bondelag og Christian Anton Smedshaug fra AgriAnalyse.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag