Ny nasjonal jordvernpris – kom med kandidater!


01.03.17. Fylkesmannen ber om forslag til kandidater som tar jordvern på alvor i Vestfold. Kandidater til prisen er fylkeskommuner og kommuner som tar aktive grep i regionale planer og i kommune- og reguleringsplaner, eller som får gode resultater i samarbeid eller partnerskap med andre aktører. Aktørene kan være ulike parter innen offentlig politikk og forvaltning, næringslivet eller andre organisasjoner.

Den nasjonale jordvernprisen tildeles for første gang i 2017, og frist for å melde inn kandidater i Vestfold til Fylkesmannen er 17. mars 2017. 

Les mer om nasjonal jordvernpris 2017ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag