Ny leder i Vestfold Bygdeungdomslag


02.03.14. Lørdag 15. Februar holdt Vestfold Bygdeungomslag sitt 68. Årsmøte. Nytt styre ble valgt, og Inger-Martha Skjelland er valgt til ny styreleder etter Anne Helene Sommerstad. Ny organisatorisk nestleder er Pål Agnar Tveitan, og Elisabeth Sjue er valgt til Bygdepolitisk Nestleder.


Ny leder Inger-Martha Skjelland

Her overrekker avtroppende leder Anne Helene Sommerstad (t.v.) “klubba” til nyvalgt leder Inger-Martha Skjelland.

 

Videre er Asbjørn Tollnes økonomileder, Silje Regine Skjelland er valgt til informasjonsleder, Kathrine Skaug er valgt til kulturleder, Sander Schou tevlingsleder, Elise Røisgård Kirkevold er gjenvalgt som lagsutviklingsleder. Anders Gretteberg er valgt som styremedlem og Oda Haugane Opsahl og Anna Renathe Trollsås er valgt til første og andre vara.

 

Redaksjonen ønsker nytt styre lykke til!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag