Ny leder i Vestfold Bonde- og småbrukarlag


21.03.17. Audun Tvedten fra Larvik ble valgt til ny leder på årsmøtet i Vestfold Bonde- og småbrukarlag nylig.  Tvedten etterfølger Ole Christian Torkildsen fra Stokke. Som nye styremedlemmer ble Elin Hotvedt fra Andebu og Ole Martin Gulliksrud fra Sande valgt.  Gjenstående i styret er Ove Smitt fra Kvelde og Charlotte Sanhueza fra Andebu.

 


Logo NBS

 

Pressemelding fra årsmøtet 

 

Stortingsmeldinga om jordbrukspolitikken er et massivt angrep på grunnleggende virkemidler  

Vestfold Bonde- og Småbrukarlag har på sitt årsmøte vedtatt i en uttalelse at regjeringas framlagte forslag til Stortingsmelding om jordbrukspolitikken er et massivt angrep på grunnleggende virkemidler i norsk landbrukspolitikk. Summen av forslag i stortingsmeldinga vil bringe jordbruket i klart feil retning og føre til sentralisering og lavere matproduksjon på norske ressurser.  I meldinga foreslås en rekke avviklings- og endringsforslag som er begrunnet
med forenkling. Vestfold Bonde- og Småbrukarlag oppfordrer KrF, Venstre og opposisjonspartiene om å danne et flertall slik at de liberaliseringsreformene som er foreslått ikke blir gjennomført. Vestfold Bonde- og Småbrukarlag mener at det må legges til rette for en variert bruksstruktur over hele landet som gir forutsigbare inntektsmuligheter for alle bruksstørrelser. Foreslåtte endringer i meldinga om endringer i markedsreguleringsordninger og velferdsordninger
må avvises.
 

Politisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Arne Lofthus orienterte årsmøtet grundig om regjeringa Solbergs forslag til Stortingsmelding om jordbrukspolitikken. Videre orienterte han om det arbeidet som nå gjøres sentralt i Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å påvirke stortingspolitikerne.  Hovedformålet med meldinga er kostnadseffektiv produksjon, det vil si lavest mulig kostnad pr. produsert enhet. Dette er ikke forenlig med et bærekraftig
og miljøvennlig jordbruk som Norsk Bonde- og Småbrukarlag arbeider for.  Etter de store endringene i jordbruksoppgjøret i 2014 ser en at verdiskapinga flyttes fra en landsdel til en annen landsdel, det vil si at jordbruksproduksjonen flyttes til de beste strøk av landet. Dette går på bekostning av distriktsjordbruket.

Årsmøtet i Vestfold Bonde- og Småbrukarlag var samlet på Stokke Bygdetun 9. mars. Audun Tvedten fra Tjølling ble valgt som ny leder etter Ole Christian Torkildsen fra Stokke som hadde frasagt seg gjenvalg. Elin Hotvedt fra Andebu og Ole Martin Gulliksrud fra Sande ble valgt som nye styremedlemmer. Gjenstående i styret er Ove Smitt fra Kvelde og Charlotte Sanhueza fra Andebu.  

 

Bergljot Styrvold

Fylkessekretær

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag