Ny leder i Stokke Bondelag


03.11.17 Bjørn Dybo Breivik ble valgt til ny leder i Stokke Bondelag på årsmøte på mandag. Hele 33 medlemmer møtte fram på Furulund Kro til årsmøtesaker, flere interessante innlegg og selvfølgelig god middag og kake. Stokke Bondelag er et stort lokallag med nesten 300 medlemmer som viser fram landbruket i kommunen. De deltar både på Markeds Grøde på Bygdetunet og er medarrangør av Åpen Gård
på Melsom.


ÅM Stokke Nytt styre

Det nye styret i Stokke bondelag er fra venstre Per Martin Lea, Eirik Flaatnes, Ole Kristian Bruserud, ny formann Bjørn Dybo Breivik, Helge Skretting,  Anne Elisabeth Dammen og Ane Hjetland Holt.


Tormod Nærland og Trond Kristian Bettum fikk blomster og takk for de åra de har sittet i styret.

 

ÅM Stokke Thorleif Müllers innlegg

Etter årsmøtesaker og valg fortalte fylkesleder Thorleif Mûller om jorbruksforhandlingene 2017, fordelingsforhandlingene og Vestfold Bondelags kontakt med politikerene og LO/NHO i forbindelse med stortingsvalget.

 

ÅM Stokke To innlegg

Oddbjørn Rød (til venstre) er ansatt som prosjektleder i "Kornprosjektet Vestfold" som er eid av Vestfold bondelag. Han fortalte litt om planer framover og utfordret Stokke bondelag spesielt til å lage et arrangement i året om agronomi. Einar Idland fra Sandefjord Landbrukskontor fortalte litt om kontoret. Han gikk igjennom noen tidsfrister for ulike søknader, og fortalte litt om SMIL og BU midler.

 

ÅM Stokke Oppmerksom forsamling

33 oppmerksomme møtedeltagere

 

ÅM Stokke Middag på Furulund

Middag og kake ble sponset av Norgesfôr

ÅM Stokke Middag

 

Takk til Anne Elisabeth Dammen og Trond Bettum for flotte bilder.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag