Ny leder i Ramnes Bondelag


06.11.19 På årsmøtet i Ramnes Bondelag ble Anders Løverød (bildet) valgt til ny leder. Nye styremedlemmer ble Hans Wilhelm Wedel Jarlsberg og Tor Lid Wåle. Elise Kirkevold ble gjenvalgt som styremedlem. Årsmøtet ble holdt på Stange gjestegård der det ble servert en flott buffet.


ÅM Ramnes 2019 Forsamlingen

Ramnes Bondelag er et stort lag med over 170 medlemmer. Det var godt oppmøte på årsmøtet.

ÅM Ramnes 2019 Hans Jørgen Olsen Røren

Hans Jørgen Olsen Røren møtte som representant for Vestfold Bondelag og orienterte om aktuelle saker fra fylket

ÅM Ramnes 2019 Per Bjerkø medlem i 70 år

På årsmøtet ble Ramnes Bondelag enige om å gi blomster og takk til Per Bjerkø som har medlem i 70 år!

 

Takk til Elise Kirkevold for bilder


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag