Ny leder i Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk (FNR) Vestfold


23.03.17 Solveig Haugan Jonsen fra Vivestad i Re er valgt til ny leder i Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk (FNR)Vestfold lokallag. Haugan Jonsen tar over etter lardølingen Helge Røsholt. Han takket av etter å ha vært leder siden stiftelsesmøtet 18. november 2005. Årsmøtet ble avholdt på Gavlestad Gjestegård 6. mars. Foreningen har hatt medlemsvekst til tett innpå tre hundre medlemmer.


FNR Vestfold 060317 Lederbytte

Mangeårig leder i laget Helge Røsholt ønsker den nye lederen Solveig Haugan Jonsen lykke til

 

Årsmøte 6. mars på Gavlestad Gjestegård 

Solveig Haugan Jonsen fra Vivestad i Re er valgt til ny leder.  Forøvrig består styret av Johann Grimholt fra Hvarnes i Larvik, Frode Bergan fra Styrvold i Lardal, Ann Karin Evju fra Vivestad i Re og Einar G. Løken fra Holmestrand. På årsmøtet ble det også opplyst at foreningen har hatt medlemsvekst til tett innpå tre hundre medlemmer.

 

I tillegg til de vanlige årsmøtesakene var det innlegg og orienteringer fra Jørund Ruud, leder i Rovviltnemda region 2 og Torvald H. Brinch, sentralstyremedlem i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. Stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvås svarte så godt han kunne på spørsmål fra årsmøtedeltakerne om Regjeringas håndtering av ulveforliket.

 

Oppfordring fra ny leder 

«Dere som fortsatt ønsker levende bygder hvor utmarka bidrar til å opprettholde næringsvirksomhet og trivsel for folk og dyr. Dere som ønsker at folk skal bo i Trysil, Rendalen og Eidskog og fortsatt ha mulighet til å la barn og bikkjer leke på tunet uten frykt. Bli medlem av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk og la din stemme høres.» oppfordrer den nye lederen Solveig Haugan Jonsen.

 

FNR Vestfold 060317 Flere styremedlemmer

Fra venstre styremedlem Frode Bergan fra Styrvold, Johann Grimholt fra Hvarnes, leder Solveig Haugan Jonsen fra Vivestad og sentralstyremedlem Torvald H. Brinch fra Oslo

 

FNR Vestfold 060317 Fulle sal på Gavlestad

Tilnærmet fullsatt sal på Gavelstad Gjestegård

 

FNR Vestfold 060317 Sanf av Jon INge Dieset

 Jon Inge Dieset var ikke snauere enn at han avslutta møtet med en solosang

 

Tekst og foto: Olav Nordheim


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag