Ny leder i Botne og Hillestad Bondelag


Publisert: 22.10.2020

Botne og Hillestad Bondelag hadde sitt årsmøte på Holmestrand Fjordhotell. Avstandskrav og annet smittevern var godt ivaretatt.

Camilla Røed ble valgt til ny lokallagsleder. Ola Zimmermann ble valgt inn som nytt styremedlem

Det nye styret i Botne og Hillestad Bondelag: Camilla Røed (leder), Anne Buan Rustad, Per Morten Øyum (1. vara), Anders Kvan Rygh, Hans Olaf Knatten (3. vara) og Ola Zimmermann. Åsmund Hagen og Espen Finden (2. vara) ble ikke med på bildet.

 

Nestleder i Vestfold Bondelag, Silje Eckdahl, orienterte og tok imot innspill fra lokallaget. Etter årsmøtet ble det servert pizzabuffet i restauranten. Det møtte 20 medlemmer, mange unge, og det var god stemning.

Det var god koronaavstand i møterommet
Det var god koronaavstand i møterommet

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag