Ny leder i Borre og Undrumsdal Bondelag


23.10.18 Fredag ble Christian Natland Apeness valgt til ny leder i Borre og Undrumsdal Bondelag. De avholdt årsmøte i grillhytte på Stenbjørnrød gård, som også er hjemgården til Christian. Sammen med foreldrene driver han der med gris, korn og sau. Christian er 24 år, og vi gratulerer han med et vikitg verv i bygda. Det er spesielt hyggelig når unge bønder tar ansvar og påtar seg tillitsverv.


ÅM BUBL 191018 Årsmelding

Årsmelding er en viktig del av årsmøtesakene. Her kom det godt fram at Borre og Undrumsdal Bondelag har hatt et svært aktivt år, men fagmøte om korn, jentekveld, jernbanemøte, barnehagebesøk, Åpen Gård, sommersamling og trøstefest. Det mangler ikke på møteplasser for bøndene i Borre og Undrumsdal!

 

ÅM BUBL 191018 Noen tillitsvalgte

Noen tillitsvalgte: Jan Einar Apeness (avtroppende leder), Robert Heum (sekretær), Linda Paulsen (ny i styret) og Anne-Kirsti Linneflaatten (styremedlem)

ÅM BUBL 191018 Blomster til avgått leder

Jan-Einar Apeness fikk blomster og takk for jobben han har gjort som leder i laget. Han har vært lokallagsleder i 3 år, men har hele 8 år bak seg i lokallagsstyret.

 

ÅM BUBL 191018 Arne Martin Malerød fra fylkesstyret

Arne Martin Malerød er styremedlem i Vestfold Bondelag. Han informerte om aktuelt både fra fylket og sentralt.

ÅM BUBL 191018 Medlemmene lytter oppmerksomt

Noen medlemmer lytter oppmerksomt

 

ÅM BUBL 191018 Flere stilte spørsmål

Flere stilte gode spørsmål og benyttet anledningen til å komme med meninger.

I grillhytta på Stenbjørnrød gård var det uformell og god stemning. Kvelden ble avsluttet med kaffe, kaker og en god prat.

 

Etter årsmøtete består styret i Borre pg Undrumsdal Bondelag av:

  • Christian Natland Apeness (leder)
  • Olav Sæthre
  • Anne-Kirsti Linneflaaten
  • Ole Andreassen
  • Linda Paulsen

Takk til Silje Eckdahl for bilder!

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag