Ny leder i Andebu Bondelag


03.11.14. Årsmøtet i Andebu bondelag ble avviklet på skytterhuset på Døvle i Andebu torsdag kveld. Alf Solberg ble valgt til ny leder etter Øyvind Jacobsen. De faste sakene ble raskt og greit avviklet. Årsmeldinga vitnet om variert aktivitet med både politikk, markvandring og sosiale treffpunkt for bøndene i kommunen. Nytt i 2014 var bondelagets stand på “Hælja hime”  der det ble grillet en hel gris. 


 

 

Andebu. Årsmøte 14. Styret.

Med seg i styret fikk Alf Solberg, Anne Helene Sommerstad, Erik Grytnes, Bjørnar Møyland og Øyvind Jacobsen

 

Andebu. Årsmøte 14. Deltakere.

De faste sakene ble raskt og greit avviklet. Årsmeldinga vitnet om variert aktivitet med både politikk, markvandring og sosiale treffpunkt for bøndene i kommunen. Nytt i 2014 var bondelagets stand på “Hælja hime”  der det ble grillet en hel gris.


Terje Rasmussen fra Landbrukskontoret orientert om utviklingen i landbruket i Andebu og oppfordret til bruk av SMIL-midler, grøftetilskudd og til å ta kontakt ved prosjekter som kan gi støtte fra Innovasjon Norge.


Fra Fylkesstyret møtte Elisabeth I Hokstad. Hun tok utgangspunkt i arbeidsplanen for fylkeslaget og orienterte om det arbeidet som gjøres for organisasjonsutvikling, næringsutvikling og næringspolitikk fra både ansatte og tillitsvalgte i fylkeslaget.-” Saklig og kunnskapsbasert informasjon til alle politiske partier er viktig. Nå i høst har vi fokusert på de sakene som ligger inn under fylkespolitikken, men de nasjonale rammebetingelsene kommer alltid med
som en del av grunnlaget for at vi kan drive landbruk i Norge”, sier Hokstad.

 

Andebu. Årsmøte 14. Middag.

Det pleier å bli servert noe ekstra godt på lokallagsårsmøtene.  Andebu var intet unntak !

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag