Ny leder i Andebu Bondelag


21.10.16 På årsmøte i Andebu Bondelag ble Erik Grytnes valgt til ny leder etter Alf Solberg. Han driver med korn og sau. Solberg fortsetter som styremedlem sammen med Hans Skjelland (nestleder), Andreas Aske (ny) og Trygve Skaara (opprykk fra 1. vara). Det var et trivelig årsmøte på Badstua i Andebu med god servering. Hans Edvard Holtung fra fylkesstyret var på besøk. Han var spesielt bedt om å fortelle om biogassprosjektet
i tillegg til vanlig stoff fra fylkeslaget.


ÅM Andebu 181016 Lederbytte

Erik Grytnes (til venstre) overtar ledervervet etter Alf Solberg.

ÅM Andebu 181016 Hans Edvard Holtung

Hans Edvard Holtung fortalte og svarte på spørsmål

ÅM Andebu 181016 Sanela Jacobsen

Sanela Jacobsen fra landbrukskontoret holdt innlegg. Det blir nye telledatoer og søknadsfrister når nytt system for produksjonstilskudd skal tas i bruk. Det er viktig for lokallaget med god kontakt med landbrukskontoret.

ÅM Andebu 181016 Snitter

Det ble servert snitter i et hyggelig lokale.

 

Takk til Alf Solberg for bilder.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag