Ny ledelse i Innovasjon Norge


03.07.14 Innovasjon Norge har fått nytt hovedstyre med ny styreleder. Det er også ansatt ny administrerende direktør som tiltrer 15. september. Landbruk er en vesentlig del av Innovasjon Norges portefølje. Innovasjon Norge forvalter fylkesvise  BU-midler til utbygging av tradisjonelt landbruk og til utvikling av nye næringer. Bønder tar også i økende grad del i Innovasjon Norges øvrige tilbud, som designrådgiving og bedriftsutvikling.
Elin Røed er fortsatt styreleder i regionsstyret for Buskerud og Vestfold. Her er det nylig vedtatt justerte retningslinjer for BU-midler.


IN

Nytt hovedstyre 

Reidar Sandal (tidligere politiker og statsråd for Ap) er skiftet ut som styreleder med adm. dir. i Siemens, Per Otto Dyb. Tidligere LO-leder Roar Flåthen er også ute av hovedstyret, uten at LO har fått inn noen annen representant i steden. Einar Enger fra Felleskjøpet har beholdt styreplassen.

 

Ny administrerende direktør 

Etter at adm dir gjennom ti år, Gunn Ovesen, gikk fra stillingen ved nyttårstider, har Finn Kristian Aamodt vært konstituert i stillingen. Nå er Anita Krohn Traaseth (42 år) ansatt som administrerende direktør og tiltrer i stillingen 15. september.

 

Les om nytt hovedstyre hos Innovasjon Norge

Les om ny adm dir hos Innovasjon Norge

 

Regionale retningslinjer 

Regionstyret i Buskerud og Vestfold vedtok på sitt styremøte 16. juni nye retningslinjer for tildeling av BU-midler. Hovedlinjene blir ført videre med mindre justeringer. Korn, grønnsaker og grovfôrbasert kjøttproduksjon er fortsatt prioritert.

 

Last ned Retningslinjer BU-midler 2014

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag