Ny landbrukspolitikk i nye Tønsberg engasjerte


04.03.17. Det var godt oppmøte på det første temamøte for innbyggere i den nye Tønsberg kommune. Fokus var landbrukspolitikken i ny kommune. Flere i salen tok til ordet får at landbrukskontoret blir liggende på Revetal. -Vi hører hva dere sier og legger landbrukskontoret på Revetal, svarte Tønsbergordfører Petter Berg.


Thorvald Hillestad ordfører i Re ledet møtet

Thorvald Hillestad ledet møtet og berømmet politikere i de to kommunene for deres raushet i prossesen. Her er det fokus på å få til gode løsninger.

 

Olav Sandlund landbruksdirektør hos FM

Landbruksdirektør Olav Sandlund fortalte om store muligheter i den største landbrukskommunen i fylket, som blir betydelig også i landssammenheng. – Dere disponerer nå 30% av dyrka arealet i Vestfold og har også 30% av verdiskapingen. Dere har mange dyktige bønder, med mye verdifulle områder som skal forvaltes rett av dere politikere. Arealforvaltningen og nedbygging av dyrka jord er noe dere bør ha sterkt fokus på! understreket Sandlund. Landbruksdirektøren
avsluttet med å minne forsamlingen på; Landbruk og matproduksjon er en samfunnsak, ikke en bondesak.

 

Therese Ryan fabrikksjef på Nortura

Therese Ryan som er fabrikksjef på Nortura på Ås fortalte om viktigheten av gode rammevilkår for matproduksjon, men også for næringsmiddelindustrien. Her tok hun spesiellt opp gebyrer i kommunen for bruk av vann, og utslipp av prossesvann, sammenlignet med andre anlegg i Norge. Samt tilrettelegging av infrastrukur. Det betyr mye når konsernet skal vurdere hvor i Norge de vil satse på sine anlegg.

 

Workshop

Deretter var det tid for workshop i grupper med innspill til viktige momenter i utforming av landbruket til den nye kommunen. Alle deltagere noterte stikkord på gule lapper hver for seg, så satte deltagerene lappene på et stort ark. Hver deltager fikk 10 poeng å fordele på de lappene de synes var viktige og gode, og de 5 lappene som fikk flest poeng i hver gruppe ble så presentert og levert inn til administrasjon i kommunen.

 

Workshop2

Workshop for best mulig landbrukspolitikk!

 

Workshop3

 

Takk til Harald Lie for fine bilder og tekst fra møtet!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag