Ny landbruksdirektør besøkte Grønt Fagsenter


25.01.19 Fra nyttår fikk Vestfold og Telemark felles Fylkesmann, og dermed også felles landbruksdirektør. Helge Nymoen kom fra stillingen som landbruksdirektør i Telemark, men skal nå være leder for Fylkesmannens landbruksavdeling for begge fylker. Vestfold Bondelag inviterte han denne uka til Grønt Fagsenter på Gjennestad. Det ble tid til gjensidig informasjon og møtet la et godt grunnlag for videre samarbeid.


Et viktig samarbeid 

Fylkesmannen (FM) er statens forlengende arm i fylket. FM har ansvar for å gjennomføre gjeldende politikk, men også være en lyttepost for hva som rører seg ute i fylkene. For landbruket og Bondelaget er Fylkesmannens landbruksavdeling en viktig samarbeidspartner. FM forvalter regelverk og tilskuddsordninger, har fagkompetanse for landbrukskontorene og er pådriver i utviklingsprosjekter.

 

Stolt av vestfoldlandbruket 

Landbruksdirektør Helge Nymoen og assisterende landbruksdirektør Marita Brun kjenner landbruket i Telemark ut og inn. Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, nestleder Silje Eckdahl og org sjef Elin Røed ønsket å gi kunnskap om det som er spesielt ved Vestfold. Spesielt planteproduksjon og matindustrien skiller seg fra Telemark.

 

Grønt Fagsenter på Gjennestad 

I tillegg til møte med Vestfold Bondelag fikk Helge Nymoen og Marita Brun en omvisning på Grønt Fagsenter og på Gjennestad. Mange landbruksorganisasjoner er samlokalisert på Grønt Fagsenter. Driftssjef på Gjennestad, Geir Fossnes, viste gjestene nye byggeplaner, produksjonen i drivhusene, flisfyringsanlegget og solenergi.

 

GF 220119 Nytt bygg på Gjennestad

Driftssjef Geir Fossnes viser hvor det nye signalbygget skal stå. Det blir det første i sitt slag, massiv tre og isolasjon av tre. Alt norskprodusert. Fra venstre Thorleif Müller, Silje Eckdahl, Geir Fossnes, Helge Nymoen, Marita Brun og Elin Røed.

Se mer om det nye skolebygget hos Vestfold Klima- og energiforum

 

GF 220119 I veksthuset

Nå på vinteren dyrkes det hortensia og urter på Gjennestad. Aller størst er de på sommerblomster, og har leveranser til mange kommuner, blant annet Oslo. Totalt leverer de ca 750 000 sommerblomster hvert år.

GF 220119 Lunsj i hagesenteret

Møtet med den nye landbruksdirektøren ble ansluttet med lunsj i hagesenteret på Gjennestad.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag