Ny info om avlingssviktordningen


18.08.18. Landbruksforvaltningen i Vestfold jobber på nå for å hjelpe bønder som er rammet av tørke. Fylkesmannens landbruksavdeling har nettopp lagt ut ny informasjon til de som søker avlingsskadeerstatning. Det ene er en kort presentasjon av erstatningsordningen og veiledning om hvordan bonden skal
søke, det andre er et hjelpeskjema for bønder i vekstgruppe grovfôr med husdyr som er viktig å bruke for å få de fratrekkene de har krav på.

Les ny og nyttig info hos Fylkesmannen i Vestfold.    


Litt mer om hjelpeskjema for vekstgruppe grovfôr med husdyr

 

Det er viktig at bøndene noterer det som står på skjemaet for å få de fratrekkene i beregnet fôrforbruk som de har krav på. Det gjelder alt fôr som ikke er produsert på de omsøkte arealene i år (fulldyrka eng, overflatedyrka eng og annet grovfôrareal), men som er brukt gjennom sommeren og fram til innsett av dyra. Eksempel på det er tilgang på areal klassifisert som innmarksbeite, utmarksbeite, overlagret fôr
fra fjoråret, innkjøpt fôr og fôr produsert på andre arealer (korn slått som grønnfôr, grønngjødsling, fangvekster osv.)

 

Last ned hjelpeskjema hos Fylkesmannen i Vestfold


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag