Ny info om avlingsskade og arealtilskudd


26.06.18 Fylkesmennene rundt Oslofjorden har nå lagt ut ny informasjon om avlingsskade og arealtilskudd. De skriver at produsenter som har rett til erstatning for avlingssvikt i kornproduksjon, vil kunne få arealtilskudd for korn. Dette gjelder også dersom de i løpet av sesongen etablere en ny kultur (for eksempel grønnfôr). De har også fortsatt rett på avlingsskadeerstatning, men verdien av avling på ny vekst
trekkes fra. Uansett må tap dokumenteres og landbrukskontoret må bekrefte at det er tørken som er skyld i avlingsskaden. Ta kontakt med landbrukskontoret før du eventuelt legger om til en ny vekst.

Les ny informasjon hos Fylkesmannens landbruksavdeling ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag