Ny fylkesmann besøkte Grønt Fagsenter og Gjennestad


28.10.16. Per Arne Olsen tok over som fylkesmann i Vestfold i sommer. Fylkesmannen innehar flere viktig roller for landbruket, så Vestfold Bondelag inviterte sist uke vår nye fylkesmann til et møte på Grønt Fagsenter. Målet var å la Olsen få mulighet til å bli bedre kjent med vestfoldlandbruket og avklare om det er temaer han har særlige forventninger om at vi skal priortere. -Dette var nyttig og lærerikt,
konkluderte Per Arne Olsen.


Fylkesmann Per Arne Olsen hadde tatt med seg Jon Randby fra fylkesmannens landbruksavdeling til møtet. Fra Vestfold Bondelag stilte fylkesleder Thorleif Müller, nestleder Harald Lie og org.sjef Elin Røed.

 

Per Arne Olsen var imponert over hvor mye landbruk og matproduksjon det er i Vestfold og hvor mye verdiskaping og arbeid vår del av næringa bidrar med. Det ble en god prat rundt viktigheten av tollvernets betydning for både landbruk og matindustri, Fylkesmannens viktige rolle for vern av matjorda og bruken av innsigelse, viktigheten av et konsesjons- og eiendomsregelverk.

 

Per Arne Olsen besøkte først Vestfold Bondelag på Grønt Fagsenter

Her ser vi f.v Jon Randby, FM landbruk, Geir Fossnes, Gjennestad Drift, fylkesmann Per Arne Olsen, Harald Lie, Thorleif Müller og Elin Røed fra Vestfold Bondelag.

 

 

Geir Fossnes viser fylkesmann Per Arne Olsen hva slags flis det fyres med i fjernvarmeanlegget på Gjennestad.

Geir Fossnes er leder for Gjennestad Drift og viste oss blant annet rundt på flisfyringsanlegget som varmer opp både skolebygg og tilhørende bygg rundt skolen og Grønt Fagsenter. Det er bærekraftig skogsflis fra Vestfold som blir brukt til fyring.

 

Ny fylkesmann Per Arne Olsen besøkte Grønt Fagsenter og Gjennestad

Vestfold Bondelag benyttet også anledningen til å skryte av Fylkesmannens i Vestfolds arbeid, blant annet knyttet til hønsehirse, jordvern og tiltak knyttet til vannforskriften.

 

-Jeg er en bygutt, men er veldig glad i å lage mat av gode råvarer. Det har vi i Vestfold, sa Per Arne Olsen og takket for et godt møte. Han var tydelig på at han ønsket god kontakt med næringa videre og uttrykte stor forståelse for at landbruket og matindustrien betyr mye for Vestfold.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag