Ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket


17.07.14. Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket på høring. Forslaget tar sikte på å forenkle dagens regelverk uten at formålene med tilskuddsordningene endres.

– Jeg vil ha et enkelt og oversiktlig regelverk, og har derfor lagt stor vekt på forenklinger i årets jordbruksoppgjør, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Les mer hos Landbruks- og matdepartementet.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag