Ny folder om matjord og jordvern


16.01.16. I Norge, som i resten av verden, er det en konstant konflikt mellom arealer til matproduksjon og behov for arealer til byvekst med boliger, næringsarealer, infrastruktur og fellesarealer. Jordvernforeningene har fått laget en ny folder hvor det på en enkel og lettfattelig måte forklarer hvorfor det er viktig å ta vare på matjorda. Skriv den ut og bruk den som en “starter” for å komme i prat med folk om jordvern. Last
ned jordvernfolder her.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag