Ny dyrehelseforskrift fra 1. juli 2018


10.07.18. Den nye dyrehelseforskriften fokuserer på forebygging. Kravene i forskriften er satt for å hindre spredning av smitte mellom besetninger.  Flere av oss vil ha behov for å etablere nye rutiner for flytting og salg av dyr, øke fokus på smitteverntiltak og bygge videre på kompetanse om smittevern og dyrehelse med ny dyrehelseforskrift.  Les
mer hos Norges Bondelag.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag