Ny bok fra Christian Anton Smedshaug


22.11.16. Christian Anton Smedshaug i AgriAnalyse har nylig utgitt boka “Europa etter EU: den norske modellen, nasjonalstaten og europeisk samarbeid”  I etterkant av Brexit, fjorårets migrasjonskrise og en finanskrise som ennå ikke er over, er framtiden til dagens EU uviss. Unioner kommer og går i Europa og et løsere samarbeid er i seg selv ingen katastrofe, problemet oppstår om unionen ikke erkjenner behovet for endring. Boka ser på ulike sammenhenger
og forskjeller mellom europeiske stater basert på ulik historie, religion, økonomi, imperiedannelser og unioner m.m.  Lenke til nettside om boka.   Lenke til artikkel av forfatteren: Når eliten ikke lytter.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag