Nortura med “Inspirasjons uka-bygg”


06.01.13. De første ukene i desember arrangerte Nortura “Inspirasjons uka-bygg” på Østlandet. Med ønske om å inspirere flere til utvidelse eller ny etablering av storfebesetninger der utnyttelse av gårdens ressurser er grunnlaget!. Framtida for storfekjøttproduksjon ser lys ut og prognosene tilsier behov for 80 000 flere mordyr fram til 2022.

Mer hos Nortura

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag