Nortura – kretsmøte


08.03.14. Mandag var det kretsmøte for Jarlsberg på Tønsberganlegget. Til sammen 30 medlemmer møtte, og ble ønsket velkommen av kretsleder Trygve Aanestad. Sverre Lang-Ree fra styret la fram den økonomiske situasjonen for Nortura, og pekte på styrker og utfordringer i nåtid og framtid. Merkevaredirektør Nina Rishovd Stavenæs fortalte engasjerende om konsernstrategien som skal snu den negative utviklingen merkevarene
våre har hatt. Therese Ryan og Terje Nilsen hadde også innlegg.


 

Mandag var det kretsmøte for Jarlsberg på Tønsberganlegget. Til sammen 30 medlemmer møtte, og ble ønsket velkommen av kretsleder Trygve Aanestad, som også ble valgt til ordfører for kvelden.

 

 

Sverre Lang-Ree

 

Fra Norturas styre kom Sverre Lang-Ree. I tillegg til styrevervet er han blant annet svineprodusent, og produserer den eksklusive skinke-grisen som brukes til Santa Kristinaskinke. Sverre la fram den økonomiske situasjonen for Nortura, og pekte på styrker og utfordringer i nåtid og framtid.

 

Terje Nilsen1

Det var flere som hadde spørsmål, for eksempel om tilførselssituasjonen på storfé og hva som gjøres med MRSA på gris. Det kom også ros for at resultatet i Nortura er bedret. Terje Nilsen (leder medlemssenter) kom også til ordet, og oppfordret svineprodusentene til å beskytte seg mot MRSA-smitte – bruk kirurgisk munnbind for å beskytte grisen mot smitte.

 

Deretter ble forslagene til endringer i vedtektene lagt frem og diskutert.

 

Nina R Stavnes Nortura

Etter nydelig middag og dessert i kantina, var det Nina Rishovd Stavenæs som fikk ordet. Hun er merkevaredirektør i Nortura, og fortalte engasjerende om konsernstrategien som skal snu den negative utviklingen merkevarene våre (Gilde og Prior) har hatt. Fokus skal være på det ekte og naturlige – tilbake til røttene.

 

 

Therese Ryan Nortura

Fabrikksjef Therese Ryan orienterte så om gjøren og laden på anlegget i Tønsberg, og oppfordret medlemmene til å benytte seg av muligheten til å se anlegget på fabrikkbesøkene som blir arrangert fremover.

 

Kretsmøtene i Nortura 

Krets 114 Jarlsberg omfatter Re, Hof, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme.

Nortura inviterer alle eiere til kretsmøter.

I år startet møterunden 16. februar og går fram til 6. mars.

Innen årsmøtet går av stabelen den 14. – 15. april skal det være gjennomført kretsmøte i alle 145 kretsene og regionutvalgsmøter i de 6 regionene i Nortura.

Kretsmøtet er riktig arena der du får vite mer om hvordan Nortura planlegger å møte framtida, og om du sjøl har spørsmål og innspill til ledelsen av selskapet. (Svein Bjarne Sommernes, Nortura)

 

Takk til Tone Sæter for tekst og bilder.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag