Norsvin LZ – håndtert på rett sett


Norsvinskolen inviterer til fordypningskurset ” Norsvin LZ  – håndtert på rett sett” på Gjennestad gartnerskole, Stokke i Vestfold

 

Svinenæringa i Norge er midt oppi overgangen til ei ny hybridpurke. Svensk Yorkshire skiftes ut til fordel for Topigs Z. Gjennom en full kursdag tar vi for oss bakgrunnen for endringen i genetikk, forventede resultater og konsekvenser for den norske smågrisprodusenten.

 

Med Anders Øftsti(Norsvin) og Eli Maria Stenklev(Spesialveterinær Nortura)


Påmeldingsfrist 20. januar

Se invitasjon, program og påmelding på

http://www.norsvin.no/norsvin.no/Fag/Norsvinskolen/Fordypningskurs-Norsvin-LZ

 

Velkommen!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag